SVJ v budově čp. 587-588, Štichova ul.
Dokumenty ve složkách: Nástěnka
 (18)
Libuše Satková, 30. 12. 2021 7:35, zobrazeno 9 x
Složka: Nástěnka

https://stichova587-588.portaldomu.cz/

Libuše Satková, 25. 6. 2021 17:23, zobrazeno 39 x
Složka: Nástěnka

Dobrý den,

     rodiče projevili vážný zájem o zasklení lodžie, chtěla bych se zeptat ostaních vlastníků bytových jednotek,

jestli by někdo další měl zájem - pro možnost  uplatnění předpokládané  slevy v rámci hromadné objednávky.

      Žádnou firmu jsem prozatím nekontaktovala, zadám poptávku na AAA řemeslnících či obdobných stránkách.

Děkuji a s pozdravem

Michaela Škvorová tel. 604518134 či mail misa.skvor@post.cz

V případě zájmu se spojte  s mými rodiči nebo kontaktujte mě na výše uvedeném číslem - postačí sms - zavolám zpět

 

Vážený vlastníku,

na včerejším shromáždění našeho SVJ bylo dohodnuto, v návaznosti na instalaci nových poštovních schránek v rámci realizace rekonstrukce vstupů a jejich přemístění na čelní stranu vchodů (východní stranu směrem od parkoviště), že od 14. 10. 2020 bude doručováno již do těchto nových poštovních schránek.

Prosíme Vás tedy, abyste nejpozději do tohoto data nové poštovní schránky řádně označili jmenovkou (byla Vám předána společně s klíči) a současně abyste po tomto datu původní poštovní schránky již nechali otevřené.

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Jan Suchánek

Předseda výboru SVJ

Tel.: 272 925 954

Mob.: 603 851 652

Libuše Satková, 24. 9. 2020 18:51, zobrazeno 53 x
Složka: Nástěnka

Vážení majitelé bytů, nájemníci, na základě uzavřené smlouvy s Vaším představenstvem bude probíhat ve Vašem domě

výměna vodoměrů na teplou a studenou vodu za nové s radiovým odečtem, z důvodu končícího metrologického ověření.

Prosíme o zpřístupnění šachet vodoměrů.

Kontaktní osoba: pan Tomášek 602 299 069

Děkujeme za spolupráci

                                                                                     ista Česká republika s.r.o.

 

Montáž  bude probíhat ve:  Středu 14. října 2020 po jednotlivých patrech:

Dům č.p.: Štíchova 587, Praha 4  - harmonogram prací:

05 Patro       08:30 hod do 09:30 hod                              

04 Patro       09:10 hod do 10:10 hod           

03 Patro       09:50 hod do 10:50 hod           

02 Patro       10:30 hod do 11:30 hod           

01 Patro       11:10 hod do 12:10 hod           

Přízemí        11:50 hod do 12:50 hod   

Dům č.p.: Štíchova 588, Praha 4  - harmonogram prací:

05 Patro       13:00 hod do 14:00 hod                              

04 Patro       13:40 hod do 14:40 hod           

03 Patro       14:20 hod do 15:20 hod           

02 Patro       15:00 hod do 16:00 hod           

01 Patro       15:40 hod do 16:40 hod           

Přízemí        16:20 hod do 17:20 hod

 

POZVÁNKA

na Shromáždění vlastníku jednotek v budově čp. 587-588, Štichova ul., Praha 4

 

Datum a místo konání:        čtvrtek 1. 10. 2020 od 18:00 hod. v sušárně domu Štichova 587

Program:                              

1. Zahájeni a volba zapisovatele

2. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2019 – podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři v přízemí budovy Štichova 588

3. Schválení účetní závěrky za rok 2019 – účetní závěrka je k nahlédnutí v kanceláři přízemí budovy Štichova 588

4. Plán oprav na rok 2020:

  1. varianta realizace komplexního zateplení s provětrávanou fasádou;
  2. varianta realizace zateplení s provětrávanou fasádou pouze východní a jižní strany;
  3. varianta realizace zateplení s provětrávanou fasádou pouze východní, jižní a západní strany.

5. Schválení mimořádné odměny pro předsedu výboru SVJ v souvislosti s úspěšnou realizací rekonstrukce vstupů a pokládky kamínkového koberce.6.

6. Rekapitulace přijatých usnesení a závěr

 

V Praze dne 10. 9. 2020

______________________________

Jan Suchánek

předseda výboru SVJ

 

Vzhledem k tomu, že na programu Shromáždění je projednání jak obsahově, tak finančně rozsáhlých investic, dovolujeme si Vás požádat o maximální účast.

V případě, že budete mít na Shromáždění svého zástupce, je nutné při podpisu presenční listiny doložit plnou moc pro zastupování na Shromáždění (včetně práva hlasovat a případného práva k převzetí klíčů od nových poštovních schránek). Vzorový formulář plné moci je k dispozici u předsedy SVJ a na webových stránkách SVJ.

 (18)